Pratite nas na facebook
lipanekretnine@gmail.com
+385 91 886 7564 | Danijela
+385 91 567 6716 | Ivana
+385 91 334 9988 | Anita

najčešća pitanja

Što je katastarski plan?

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji obvezno sadrži podatke o brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica, granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama, kućnim brojevima zgrada i nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju). Katastarski plan čuva se i održava u katastarskim uredima.

Katastarski planovi su kroz povijest nastajali kao proizvod različitih izmjera zemljišta, u različitim koordinatnim sustavima, te su čuvani i održavani u analognom obliku. Svi ti analogni katastarski planovi prevedeni su u digitalni oblik, pri čemu se stanje s papira raspoloživim tehnologijama vjerno kopiralo u digitalni oblik. Danas se katastarski plan kao proizvod katastarske izmjere izrađuje u digitalnom obliku.

Na katastarskim planovima su katastarske čestice prikazane tako da se vide njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica. Iz katastarskog plana se izdaje javna isprava „Kopija katastarskog plana“, kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu.

Katastarski planovi objavljeni putem Preglednika katastarskih podataka su transformirani službenim državnim parametrima (7P) u novi datum i novu projekciju (HTRS96/TM).

Kako odrediti vrijednost nekretnine?

Na vrijednost nekretnine utječe vrlo mnogo faktora i samo pravi poznavaoci tržišta mogu odrediti tržišnu vrijednost nekretnine.

Najvažniji parametar je naravno lokacija a nakon toga izgradjenost za zemljišta a za kuće, apartmane i stanove godina i kvaliteta gradnje, pristup, sama okolina nekretnine.

Jedan od bitnijih faktora je uredjenost infrastrukture (struja,voda,kanalizacija,ceste,rasvjeta) kao i udaljenost od svih bitnih sadržaja kao što su dućani, škole, vrići, centar grada itd.

Vrlo je moguće da u istoj ulici ili u istom kvartu postoje nekretnine sa različitim cijenama i nemora značiti ako susjedova nekretnina vrijedi npr. 100 nečega da vaša nevrijedi 80 ili 120.

Zbog toga predlažemo da napravite tržišnu procjenu nekretnine da bi ste bili sigurni u pravu vrijednost nekretnine koju kupujete ili prodajete.

Kupoprodajni ugovor?

Ugovor o prodaji nekretnine mora biti ovjeren kod javnog bilježnika (ovjereva se samo potpis prodavatelja), mora sadržavati točne podatke o nekretnini i klauzulu intabulandi (kao dio ugovora ili poseban dokument).

Osobe koje sudjeluju u pravnom poslu moraju biti točno označene navođenjem imena i prezimena, adrese, OIB-a, naziva i sjedišta pravne osobe i sl.

Što je tabularna izjava?

Tabularna izjava je izjava vlasnika nekretnine kojom prodavatelj kupcu nakon primitka cijelog kupoprodajnog iznosa dozvoljava upis vlasništva na nekretninu bez ikakvog budućeg protivljenja i ograničenja. Prodavatelj tabularnom izjavom ovlašćuje kupca da bez ikakvog daljnjeg pitanja i odobrenja ishodi uknjižbu prava vlasništva u svoju korist i u svoje ime.

Prodaja nekretnine, osim predaje u posjed, obuhvaća i dužnost prodavatelja da izda kupcu tabularnu ispravu ukoliko je kupac svoje obveze izvršio na uredan način, odnosno isplatio ugovorenu cijenu.

Ukoliko prodavatelj ne želi izdati tabularnu ispravu, a kupac je podmirio sve svoje obveze, u tom slučaju kupac ima pravo tražiti raskid ugovora. Kupac može tužbom zahtijevati izdavanje tabularne isprave (isprave podobne za prijenos prava vlasništva u zemljišne knjige) od prodavatelja ukoliko isti ne želi svoju obvezu ispuniti dobrovoljno.

Izdavanju tabularne isprave nije zapreka činjenica da kupac nije isplatio kupoprodajnu cijenu u cjelosti. Bitno je da on ima namjeru to učiniti. Prodavatelj je dužan izdati tabularnu ispravu kupcu ako nekretnina koja je predmet kupoprodaje nije upisana u zemljišne knjige, niti je prodavatelj upisan kao vlasnik.